top of page

De activiteiten en diensten die Sjir binnen SjHa Consulting gestalte geeft, kunnen ingedeeld worden in drie groepen. Allereerste werkzaamheden op het gebied van organisatie advies, ten tweede op het gebied van programma-, project en interim-management en ten derde op het gebied van coaching.

• Organisatie Advies.

o Het beoordelen van de administratieve organisatie en het doen van aanbevelingen voor verandering.

Desgewenst ook het begeleiden van de organisatieverandering.

o Het geven van bedrijfsorganisatorische adviezen

o Het beoordelen van de (interne) informatie voorziening en het doen van adviezen ter verandering

o Het beoordelen van de (ondersteunende) bedrijfsprocessen en het doen van aanbevelingen ter verbetering.

o Het beoordelen en desgewenst ontwerpen van de corporate governance en het implementeren hiervan.

• Programma- , project en Interim-management

o Ad interim invullen van lijnmanagement functie

o Invullen van de functie van programmamanager en programmadirecteur

o Vervullen van de functie van projectdirecteur / projectmanager/ projectleider

• Coaching

o Het begeleiden van individuele persoonlijke ontwikkeltrajecten

o Het begeleiden van team ontwikkeltrajecten

o Het optreden als schaduwmanager

o Het faciliteren van workshops.

SjHaConsulting is in 2009 opgericht door Sjir Hanssen. Na ruim 27 jaar in diverse functies binnen Defensie werkzaam te zijn geweest heb ik de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemer.

De Kennis en ervaring die ik in mijn loopbaan heb opgedaan wend ik met alle plezier aan om samen met U meer uit uw organisatie te halen.

Ik ben een generalist met gedegen kennis van mensen, bedrijfsprocessen en de organisatie

van deze processen en de informatie voorziening hierin. Ik ben in staat het overzicht te behouden zonder aandacht voor de details te verliezen. Binnen dit alles plaats ik de mens centraal.

Ik word ervaren als een bruggenbouwer tussen de verschillende belanghebbenden

bottom of page