top of page
sjir.jpg

PROFIEL

Sjir is van beroep bedrijfsinformaticus .

Na zijn middelbare schoolopleiding is Sjir in 1978 als dienstplichtige onderofficier onder de wapenen geroepen. In 1979 een officiersopleiding begonnen en vanaf 1982 een groot aantal functies binnen de Koninklijke Landmacht vervuld. Sjir heeft op alle niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) adviesfuncties vervuld. Daarnaast heeft hij een aantal commandofuncties ( lijnmanagement) vervuld. Zijn specialisme lag op het gebied van Informatie voorziening en ICT.

Na een carrière van 27 jaar bij Defensie ( Koninklijke Landmacht) heeft hij in 2005 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven.

Daar is hij als consultant aan de slag gegaan bij een van de grotere ICT dienstverleners van Nederland ( LogicaCMG) alwaar hij aan de slag is gegaan als programma- en interim-manager binnen de divisie Public Sector. Werkervaring opgedaan binnen ministerie van Justitie, Binnenlandse zaken en de onderwijswereld. Veelal functies op tactisch en strategisch niveau.

OP 1 januari 2010 is Sjir als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan.

Sjir heeft in zijn loopbaan zeer diverse kennis en praktische ervaring opgedaan in een breed werkveld. Onder andere in zijn functies bij activiteiten op het crisismanagement, programmamanagement en projectmanagement. Door zijn analytisch vermogen is hij in staat om moeilijke vraagstukken te vertalen naar begrijpelijke stukken. Hij is doelgericht waarbij hij de mens zeker niet uit het oog verliest waarbij altijd rekening wordt gehouden met het organisatie belang.

Dit laatste heeft hem ertoe gebracht zich te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling van mensen en heeft hij een opleiding tot coach gevolgd aan het Jungiaans Instituut.

Indien U een uitgebreide CV wilt vul op de contact pagina het formulier in en terstond wordt U een exemplaar toe gestuurd.

SjHaConsulting is in 2009 opgericht door Sjir Hanssen. Na ruim 27 jaar in diverse functies binnen Defensie werkzaam te zijn geweest heb ik de overstap gemaakt naar zelfstandig ondernemer.

De Kennis en ervaring die ik in mijn loopbaan heb opgedaan wend ik met alle plezier aan om samen met U meer uit uw organisatie te halen.

Ik ben een generalist met gedegen kennis van mensen, bedrijfsprocessen en de organisatie

van deze processen en de informatie voorziening hierin. Ik ben in staat het overzicht te behouden zonder aandacht voor de details te verliezen. Binnen dit alles plaats ik de mens centraal.

Ik word ervaren als een bruggenbouwer tussen de verschillende belanghebbenden

bottom of page